Svarbiausia tai, kad mes galime
                         paversti svajones realybe.
                                                    [V. Zelandas]
  EN   Facebook acebook
 
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
 
 
Apie mus
Veiklos rezultatų ataskaita 2018-12-31 duomenimis
Balansas 2018-12-31 duomenimis

 

Aurelijos Makūnienės  labdaros ir paramos fondo veikla

2018 metais

 

Aurelijos Makūnienės labdaros ir paramos fondas įkurtas 2007 metais  ir jau dvylika metų globoja talentingus menui ir gabius sportui vaikus, teikia labdarą bei pagalbą asmenims, kurių socialinė padėtis neleidžia jiems patiems pasirūpinti savimi. Viso suteikta paramos per 650 stipendininkų.

Aurelijos Makūnienės labdaros ir paramos fondo nuosavas kapitalas sudarytas iš dalininko įnašų, suma 2018-12-31 – 290,-Eur, per 2018 metus fondo steigėjų įnašų suma nesikeitė.

2018 metais fondas turėjo 27878,- Eur finansavimo pajamų, tai lėšos gautos iš rėmėjų – privačių ir juridinių asmenų, taip pat VMI 2 proc. lėšos. Turimo gauto finansavimo pakako veiklos sąnaudoms padengti. 2018 metais fondas patyrė darbuotojų išlaikymo, amortizacijos, ryšių ir pašto ir kitos veiklos sąnaudas, jos sudarė 9610,- Eur, suteiktos labdaros ir paramos suma siekė 18268,-Eur.

Ilgalaikio materialaus turto vertė 2018-12-31 yra 36,-Eur.

Fonde per ataskaitinį laikotarpį dirbo vienas darbuotojas, darbuotojo išlaikymo išlaidos per 2018 metus buvo 2486,-Eur. Fondo steigėja ir direktorė Aurelija Makūnienė nuo 2007 metų fonde dirba neatlygintinai.

Jaunųjų talentų skatinimas (Parama vaikams ir jaunimui )

 

Stipendijos talentingiems menininkams ir sportininkas mokamos kas mėnesį: irkluotojams Dovydui, Domantui ir Povilui Stankūnams, Titui Mašanauskui, Dovilei Rimkutei;  daininkui Žilvinui Kovui; sportinių šokių šokėjams Godai Radavičiūtei, Kristupui Šalniui, Tonmui Janoniui, Lukui Gustui, Matui Mocevičiui.

Išmokėtos vienkartinės stipendijos: Paulei Gritėnaitei pianinui pirkti, Tomui Janoniui šokių kostiumui įsigyti, Lukui Gedvilui konkursui Estijoje dalyvauti, Paulinai Gerčaitei sportinių šokių rūbams įsigyti, plaukikui Sauliui Valatkevičiui sportiniam inventoriui įsigyti.

Išmokėtos stipendijos už puikius mokymosi ir dalyvavimo visuomeninėje veikloje rezultatus: Marijai Duchovskytei, Laurai Petraitytei, Domantui Greblikui,  Virginijai Zavedskaitei Karolinai Sasnauskaitei, Matui Čepuliui, Titui Rozenbergui, Andriui Baltušiui, Gustui Juodžbaliui, Danieliui Bertašiui, Laurai Kuznecovaitei, Delfinai Gruodytei, Ugnei Kasparaitytei, Urtei Širmulytei, Matui Kantautui, Gabrijai Mudričenko, Donatui Budzeikai, Alvitai Živatkauskaitei, Aurelijui Gedgaudui.

Suteikta parama Dominykui Bujui  šlaunikaulio kaulo keitimo operacijos išlaidoms apmokėti.

Algirdui Vaičaičiui pagal paramos aktą perduotas akordeonas Exelsior Convertor P420, kuriam fondo rėmėjai aukojo suteikdami tikslinę paramą.

 

Parama organizacijoms

 

Suteikta parama Lietuvos aerobikos federacijai dalyvauti Pasaulio aerobinės gimnastikos čempionate Portugalijoje, Kulautuvos pagrindinės mokyklos Eruditų turnyrui, Borutaičių draugijai knygos leidybai, Vilkijos gimnazijos merginų futbolo komandai vykti į turnyrus Baltarusijoje ir Ukrainoje, Kauno rajono laiusdiškų šokių kolektyvų festivaliui „Jau pavasaris ant nosies“, Kauno rajono jaunimo sporto renginiams, Voškonių vaikų dienos centro vaikams vykti į stovyklą Šventojoje.

 

 

Išleista 11- oji knyga vaikams „Karalius pamiršo raidyną“

                         Fondo lėšomis išleista 11-oji knyga vaikams – poetės Violetos Palčinskaitės eilėraščių rinkinys   „Karalius pamiršo raidyną“. Knygą iliustravo Raudondvario gimnazijos mokiniai. Rugsėjo 1-osios proga per 1000 knygų padovanota Kauno rajono pirmokams, o likusios išdalintos Kauno rajono bibliotekoms. Kauno rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje surengtas knygos pristatymas ir iliustracijų paroda.

Lėšų likutis banko sąskaitoje 2018 m. gruodžio 31 d. – 12882,-Eur

 

                          Nuoširdus Jums AČIŪ!

Aurelijos makūnienės

labdaros ir paramos fondas

A.s. LT 644010042503124097 Luminor

įmonės kodas 301162677

Tel./faks.: (+370 698) 25432

El.p.aurelija@makunienesfondas.lt

http://www.makunienesfondas.lt

 

Fondo steigėja ir direktorė

Aurelija Makūnienė

Fondo valdyba

Valerijus Makūnas – pirmininkas

Janina Dabašinskienė

Irena Marcinkevičienė

Fondo komitetas

Alvyra Čičinskienė

Raminta Popovienė

Marija Kuktorienė

Žydra Narbutienė

Irena Stančiauskienė

Fondo vyr. finansininkė ir administratorė

Daina Makūnienė

 
 

UAB „Šviesa“
UAB „Tyto alba“
Lietuvos rašytojų sąjunga
UAB „Analizė“
UAB „Ardovitė“
ARX BALTICA SPAUDOS NAMAI
UAB „Aurantijus“
„ACONITUM“ vaistų gamintojas
UAB „Baltijos polistirenas“
BALTIC REALITY ADVISER
Combo"
UAB „DOJUS agro“
UAB „Garlita“
UAB „Giraitės vandenys“
UAB „Inžineriniai tinklai“
UAB „KAUNO HRONAS“
AB „Lytagra“
UAB „Minvija“
UAB „Mobiringas“
UAB „Omniteksas“
UAB „Patikima linija“
UAB „Rovaltra“
UAB „RT Tax, Rinkos tinklas“
UAB „Urma trans“
UAB „Vitae litera“
UAB „Ekodora“
 
 
 

 
   Raudondvario pl. 208, Kaunas, LT-47154, Tel/fax.: 8 37 385072, el.paštas: info@makunienesfondas.lt