Svarbiausia tai, kad mes galime
                         paversti svajones realybe.
                                                    [V. Zelandas]
  EN   Facebook acebook
 
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
 
 
Apie mus

AURELIJOS MAKŪNIENĖS LABDAROS IR PARAMOS FONDAS
(ūkio subjekto pavadinimas)

301162677, Kauno r. Ringaudai, Kamšos g. 11
(kodas, buveinės adresas)

PATVIRTINTA

2019 m.balandžio 17d.
protokolo Nr.4
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

            PAGAL 2018-12-31 DUOMENIS
2019-03-01 Nr. _____

                                        (data)

    (Eurais)
Eil. Nr. Straipsniai Pastabų Nr.   Ataskaitinis laikotarpis      Praėjęs ataskaitinis laikotarpis   
I. PAJAMOS               27878              20029  
1. Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes              
2. Finansavimo pajamos                27878                20029  
2.1. Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto panaudojimo pajamos               
2.2. Kitos finansavimo pajamos              
3. Kitos pajamos              
II. SĄNAUDOS               27878  
         20029  
1. Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina              
2. Kitos sąnaudos    
 

 
3. Veiklos sąnaudos                27878                20029  
3.1. Pardavimo              
3.2. Darbuotojų išlaikymo                  2486  
            2069  
3.3. Nusidėvėjimo (amortizacijos)                      37                     37  
3.4. Patalpų išlaikymo    
 

 
3.5. Ryšių ir pašto                    406                   269  
3.6. Transporto išlaikymo    
 

 
3.7. Turto vertės sumažėjimo              
3.8. Kitos veiklos                  6681  
            8444  
3.9. Suteiktos labdaros, paramos                18268                 9209  
3.10. Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo    
 

 
III. VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ     0     0  
IV. PELNO MOKESTIS    
 

 
V. GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS     0     0  

Direktorė                                                     ______________                              Aurelija Makūnienė                   
(ūkio subjekto vadovo pareigų pavadinimas)           (parašas)                                     (vardas ir pavardė)      

Buhalterė                                                     ______________                             Daina Makūnienė                   
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba                      (parašas)                                    (vardas ir pavardė)                             
galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens 


 pareigų pavadinimas)  Grįžti atgal
 
 

UAB „Šviesa“
UAB „Tyto alba“
Lietuvos rašytojų sąjunga
UAB „Analizė“
UAB „Ardovitė“
ARX BALTICA SPAUDOS NAMAI
UAB „Aurantijus“
„ACONITUM“ vaistų gamintojas
UAB „Baltijos polistirenas“
BALTIC REALITY ADVISER
Combo"
UAB „DOJUS agro“
UAB „Garlita“
UAB „Giraitės vandenys“
UAB „Inžineriniai tinklai“
UAB „KAUNO HRONAS“
AB „Lytagra“
UAB „Minvija“
UAB „Mobiringas“
UAB „Omniteksas“
UAB „Patikima linija“
UAB „Rovaltra“
UAB „RT Tax, Rinkos tinklas“
UAB „Urma trans“
UAB „Vitae litera“
UAB „Ekodora“
 
 
 

 
   Raudondvario pl. 208, Kaunas, LT-47154, Tel/fax.: 8 37 385072, el.paštas: info@makunienesfondas.lt