Svarbiausia tai, kad mes galime
                         paversti svajones realybe.
                                                    [V. Zelandas]
  EN   Facebook acebook
 
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
 
 
Naujienos
2013 m. Liepos mėn. 1 d.
Aurelijos Makūnienės labdaros ir paramos fondas pristatė įgyvendintą projektą

Renginyje dalyvavo Kauno vietos veiklos grupės pirmininkas Vytautas Zubas, Ringaudų bendruomenės centro pirmininkė Orinta Dovydaitienė, Ringaudų bendruomenės centro valdybos nariai - Povilas Mauza, Diana Petkuvienė, Valentina Lukoševičienė, Audronė Barzdaitienė, Saulius Saliklis; Ringaudų seniūnas Viktoras Petravičius, labdaros ir paramos fondo direktorė Aurelija Makūnienė, valdybos pirmininkas Valerijus Makūnas, komiteto narė Irena Stančiauskienė ir kiti Ringaudų bendruomenės nariai.

Fondo direktorė Aurelija Makūnienė  renginį pradėjo paskelbdama, kad patalpose, kuriose visi susirinko, įsteigtas gabių ir talentingų Kauno rajono vaikų skatinimo tobulėti koordinavimo centras – įgyvendintas pagrindinis projekto tikslas. Ta proga susirinkusius savo gebėjimais džiugino jaunieji Kauno rajono talentai: Urtė Dovydaitytė dainavo dainas apie svajonę ir laimės paukštę, Darius Bagdonavičius bandonija atliko lietuvių liaudies kūrinius.

Dalyvavusieji turėjo galimybę daugiau sužinoti ir apie jau šeštus metus gyvuojančio fondo veiklą, kurio viena iš prioritetinių sričių - globoti gabius ir talentingus Kauno rajono vaikus ir jaunimą. Direktorė A. Makūnienė įvardino atliktus prasmingus darbus.

Susirinkimas vyko suremontuotose Ringaudų bendruomenės centro patalpose. Tai vienas iš projekto įgyvendintų tikslų. Ringaudų bendruomenės centro jaunimo grupė, Fondo partnerė, prisidėjo savanorišku nemokamu darbu – suremontavo Ringauduose, Tabariškių kaime esnčias Ringaudų bendruomenės centro nenaudojamas patalpas. Iš projektui skirtų lėšų įrengtos patalpos - specialistų pagalba atlikti elektros instaliacijos, priešgaisrinės apsaugos ir signalizacijos instaliacijos darbai, sumontuoti šviestuvai, įsigyta patalpų apšildymo įranga, pastatyti baldai, įsigyta kompiuterinė ir garso įranga. Pasidalinta įspūdžiais ir apie dar vieną įvykdytą projekto uždavinį - neperseniausiai surengtą sąskrydį gabiems ir talentingiems Kauno rajono vaikams.

Fondo direktorė skyrė nuoširdžius padėkos žodžius Kauno rajono vietos veiklos grupės komandai ir jos pirmininkui V. Zubui už bendradarbiavimą - konsultacinę ir dalykinę pagalbą -  įgyvendinant projektą.

Vytautas Zubas savo kalboje pasveikino ir akcentavo, kad ypač džiugina projektai, į kuriuos įtraukiamas jaunimas. „Juk jaunimo užimtumas -  visų mūsų viena iš aktualiausių sričių“, - teigė Kauno vietos veiklos grupės pirmininkas.

Ringaudų bendruomenės jaunimo atstovas Povilas Mauza pasidžiaugė, kad nuo šiol aktyvūs jaunimiečiai turės patalpas, kuriose galės planuoti bei įgyvendinti bendruomeniškas veiklas.

Ringaudų seniūnijos seniūnas Viktoras Petravičius sveikinimo kalboje niekaip negalėjo atsistebėti, kad nenaudojamos patalpos virto puikiai įrengta erdve ir jose galės bendradarbiauti dvi organizacijos.

 „Daug dalykų galima padaryti patiems. Visuomet smagu matyti nuveiktus nedidelius, bet atliktus iš širdies, darbus. Pagirtina ir skleistina Ringaudų bendruomenės jaunimo iniciatyva. Ir tai turėtų būti atspirties taškas kitai didesnei prasmingai veiklai bendruomenėje“, - pasidžiaugė įsteigtu centru ir padėkojo bendruomenei už kryptingai realizuojamus projektus Kauno rajono meras ir fondo valdybos pirmininkas Valerijus Makūnas.

Renginyje Ringaudų bendruomenės nariai turėjo galimybę aptarti savo krašto problemas, išsakyti idėjas bei numatyti ateities darbus.

 

                                                                                      Projekto konsultantė

                                                                                      Valdonė Korsakienė

Grįžti atgal
 
 

UAB „Šviesa“
UAB „Tyto alba“
Lietuvos rašytojų sąjunga
UAB „Analizė“
UAB „Ardovitė“
ARX BALTICA SPAUDOS NAMAI
UAB „Aurantijus“
„ACONITUM“ vaistų gamintojas
UAB „Baltijos polistirenas“
BALTIC REALITY ADVISER
Combo"
UAB „DOJUS agro“
UAB „Garlita“
UAB „Giraitės vandenys“
UAB „Inžineriniai tinklai“
UAB „KAUNO HRONAS“
AB „Lytagra“
UAB „Minvija“
UAB „Mobiringas“
UAB „Omniteksas“
UAB „Patikima linija“
UAB „Rovaltra“
UAB „RT Tax, Rinkos tinklas“
UAB „Urma trans“
UAB „Vitae litera“
UAB „Ekodora“
 
 
 

 
   Raudondvario pl. 208, Kaunas, LT-47154, Tel/fax.: 8 37 385072, el.paštas: info@makunienesfondas.lt